SHOP

Känslor - vatten

Känslorna är livets vägvisare till att må bra. Ibland tar de överhand och

man trasslar in sig i dem. Dessa kort tröstar och hjälper en att höja blicken

och titta på det vackra.

 

Tankar - luft

Många gånger kör vi fast i att tänka på ett visst sätt och dessa kort hjälper

dig att visa på en annan, ny, tanke. De uppmuntrar och ger styrka i att

söka nya möjligheter.

 

Göra - eld

Aktivitet, av olika slag, håller igång oss och för oss vidare i livet.
Dessa kort ger oss en mjuk och fin spark i baken och sporrar
till att agera.

 

Skapa - jord

Människan är en skapande varelse och plockar ihop sin tillvaro själv. Att vara kreativ är att leva och att hitta nya sätt att leva gör att vi utvecklas.